PARTI KEADILAN RAKYAT
[PAKATAN HARAPAN] TALLY 2018
Parti Keadilan Rakyat Democratic Action Party Parti Pribumi Bersatu Malaysia Parti Amanah Negara
P S P S P S P S
F. T. Kuala Lumpur 4   5   1   -  
F. T. Putrajaya -   -   0   -  
Perlis 1 3 - 0 0 0 - 0
Kedah 6 7 - 2 3 5 1 4
Kelantan 0 0 - - 0 0 0 0
Trengganu 0 0 - - 0 0 0 0
Penang 4 14 7 19 0 2 0 2
Perak 3 4 7 18 1 1 2 6
Pahang 2 2 2 7 0 0 1 0
Selangor 10 21 4 16 1 6 5 8
Negeri Sembilan 1 6 2 11 1 0 1 3
Melaka 2 3 1 8 1 2 0 2
Johore 7 5 5 14 5 8 1 9
Sabah 3 2 N.A. N.A. - - N.A. N.A.
Sarawak [S.A. 2016] 4 3 N.A. N.A. - N.A. 0 N.A.
TOTAL 47 70 33 95 13 24 11 34
>>