BARISAN NASIONAL
TALLY 1990
United Malays National Organisation Malaysian Chinese Association Malaysian Indian Congress Parti Gerakan Rakyat Malaysia Parti Bersatu Sabah United Sabah National Organisation
P S P S P S P S P S P S
F. T. Kuala Lumpur 2   0   -   1   -   -  
F. T. Labuan 1   -   -   -   -   -  
Perlis 2 12 - 2 - - - - - - - -
Kedah 12 22 2 3 - 1 - - - - - -
Kelantan 0 0 - 0 - - - - - - - -
Trengganu 6 22 - 0 - - - - - - - -
Penang 4 12 0 0 - 0 1 7 - - - -
Perak 11 27 3 3 2 2 3 1 - - - -
Pahang 7 25 3 4 - 1 - 1 - - - -
Selangor 7 26 2 6 2 3 - 0 - - - -
Negeri Sembilan 4 18 2 4 1 2 - - - - - -
Malacca 3 12 1 4 - 1 - - - - - -
Johore 12 21 5 8 1 2 - 1 - - - -
TOTAL 71 197 18 34 6 12 5 10 0 0 0 0
SABAH BN - - - - - - - - N.A. 36 6 12
SARAWAK BN [S.A. 1991] Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak National Party Sarawak United People's Party Parti Bansa Dayak Sarawak
P S P S P S P S
10 27 3 6 4 16 4 7
 << >>