BARISAN NASIONAL TALLY 1978 United Malays National Organisation Malaysian Chinese Association Malaysian Indian Congress Parti Gerakan Rakyat Malaysia People's Progressive Party
P S P S P S P S P S
F. T. Kuala Lumpur 1   0   0   1   -  
Perlis 2 10 - 2 - - - - - -
Kedah 9 14 2 3 - 1 - 1 - -
Kelantan 10 22 - 1 - - - - - -
Trengganu 7 27 - 1 - - - - - -
Penang 2 9 1 2 - 1 1 8 - -
Perak 11 23 3 5 1 1 2 2 0 1
Pahang 6 24 2 7 - 1 - - - -
Selangor 6 20 3 5 1 3 - 1 - -
Negeri Sembilan 3 15 1 5 1 1 - - - -
Malacca 2 13 1 3 - 0 - - - -
Johore 11 20 4 10 - 1 - - - -
TOTAL 70 197 17 44 3 9 4 12 0 1
SABAH BN [S.A. 1976]
&
SARAWAK BN [S.A. 1979]
United Sabah National Organisation Sabah Chinese Association Parti Bersatu Rakyat Jelata Sabah Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak National Party Sarawak United People's Party
P S P S P S P S P S P S
Sabah 5 20 N.A. 0 9 N.A. - - - - - -
Sarawak - - - - - - 8 18 9 16 6 11
 << >>