ALLIANCE PARTY TALLY 1969 United Malays National Organisation Malaysian Chinese Association Malaysian Indian Congress
P S P S P S
Perlis 2 9 - 2 - -
Kedah 7 12 2 2 - 0
Kelantan 4 10 - 1 - -
Trengganu 4 12 - 1 - -
Penang 1 4 1 0 - 0
Perak 7 18 1 1 1 0
Pahang 5 16 1 4 - -
Selangor 6 12 2 1 1 1
Negeri Sembilan 3 11 0 4 0 1
Malacca 2 11 1 4 - 0
Johore 11 19 5 10 - 1
TOTAL 52 134 13 30 2 3
SABAH ALLIANCE
[S.A. 1967]
&
SARAWAK ALLIANCE
United Sabah National Organisation United Pasokmomogun Kadazan Organisation Sabah Chinese Association Parti Bumiputera Parti Pesaka Anak Sarawak Sarawak Chinese Association
P S P S P S P S P S P S
Sabah 13 14 N.A. 12 3 5 - N.A. - - - -
Sarawak - - N.A. N.A. - - 5 11 2 8 2 4
 << >>